IN ENGLISH    PÅ SVENSKA      
Helsingin Korkotukiasunnot vuodenvaihteessa osaksi Auroranlinnaa

31.12.2019

KKOY Helsingin Korkotukiasunnot yhdistyy KOY Auroranlinnaan vuodenvaihteessa. Helsingin Korkotukiasuntojen asukkaiden vikailmoitukset tehdään siksi 31.12.2019 eteenpäin Auroranlinnan vikailmoituspalveluun. Sähköiset vikailmoitukset tehdään auroranlinna.fi -etusivun "Tee sähköinen vikailmoitus" -valikosta, johon nykyisten Helsingin Korkotukiasuntojen kiinteistöjen osoitteet lisätään 31.12.2019. Puhelimitse tehtävät vikailmoitukset ja ovenavaukset tehdään 24/7-periaatteella numeroon 010 286 6245 samaten 31.12.2019 eteenpäin.

Nykyiset korkotuki.fi -internetsivut poistuvat vuonna 2020 siirtymäajan jälkeen käytöstä kokonaan. Kaikki asukkaiden tarvitsemat yhteystiedot, asumisen käytäntöihin liittyvät tiedot ja ohjeet, kunkin kiinteistön oma kohdesivu yms. asiat löytyvät 31.12.2019 eteenpäin osoitteesta auroranlinna.fi. Käytännössä Helsingin Korkotukiasuntojen kohteet lisätään auroranlinna.fi -sivustolle 31.12.2019 aikana.

KKOY Helsingin Korkotukiasunnot -yhtiön yhdistyminen KOY Auroranlinnaan tapahtuu Helsingin kaupunginvaltuustossa hyväksytyn linjauksen mukaisesti. Muutoksella kevennetään ja yhdenmukaistetaan kaupungin kiinteistöomaisuuden hallinnointia. Kahden erillisen kiinteistöyhtiön yhdistyminen on tehty myös asukkaiden etua ajatellen. Kokemus on osoittanut, että isompien vuokrataloyhtiöiden eväät huolehtia kiinteistöjen yllä- ja kunnossapidosta pitkäjänteisesti ja asumiskulut kohtuullisina säilyttäen ovat paremmat kuin pienten.

Helsingin Korkotukiasuntojen vuokralaiset siirtyvät yhdistymisen myötä Kiinteistö Oy Auroranlinnan vuokralaisiksi. Voimassa olevat vuokrasopimukset siirtyvät sellaisinaan Auroranlinnalle.
Takaisin uutisiin