IN ENGLISH    PÅ SVENSKA      
Tyytyväisyys kotitalon palveluihin parantunut edellisvuodesta

30.08.2012

Helsinki on tehnyt vuosittaisen asukastyytyväisyystutkimuksen, jossa kaupungin vuokra-asunnoissa asuvilta on kysytty näkemyksiä etenkin isännöinnin, kiinteistönhoidon ja siivouksen palveluista. Kyselyn tuloksia käytetään sekä vuokranantajan oman toiminnan kehittämiseen että kehityskeskusteluissa kiinteistöihin palveluja tuottavien yritysten kanssa.

Helsingin Korkotukiasuntojen asukkaat ovat kyselyn mukaan olleet vuonna 2011 tyytyväisempiä kuin edellisenä vuonna niin isännöinnin, kiinteistöhuollon ja korjausten kuin siivouksenkin palvelu- ja laatutasoon. Toisaalta vuoden 2011 tyytyväisyyspisteet ovat edelleen hieman huonompia kuin vuonna 2009.

Asukkaat antavat parhaat arvosanat isännöinnille ja sen palveluille. Siivoukseen ollaan hieman tyytyväisempiä kuin kiinteistönhoitoon ja korjausten tekoon. Isännöinnin arvosana on asteikolla 1-5 vähän yli 3,5, siivouksen liki 3,4 ja kiinteistönhoidon 3,3. Korkotukiasuntojen asukkaat näyttävät olevan hieman kriittisempiä palveluiden suhteen kuin Heka-konsernin vuokralaiset.

Isännöinnissä selkeitä vahvuusalueita ovat asiakaspalvelu sekä toimiston henkilöstön osaaminen ja palvelualttius. Eniten toivottavaa Korkotukiasunnoissa asuvat näkevät halussa tai kyvyssä puuttua kotitalon järjestyshäiriöihin, huoneistokorjausasioiden hoidossa sekä viestinnässä. Kyselyn ongelma on, että se on tehty alkujaan palvelemaan etenkin alueellisten ara-vuokrataloyhtiöiden toiminnan tarkastelua. Siksi vastauksista on vaikea päätellä, kohdistuuko esimerkiksi arvio viestinnästä tai isännöintiyhtiön johtamistavasta lähinnä talon paikallisisännöintiä hoitavaan Heka-alueyhtiöön vai Helsingin Korkotukiasuntoihin vaiko ehkä molempiin yhdessä.

Myös huoltomiehet saavat kiitosta osaamisestaan ja palvelualttiudestaan. Eniten ”pyyhkeitä” tulee pihojen ja jätekatosten siisteydestä, viheralueiden hoidosta, lumen poistosta, hiekotuksesta ja ulkokalusteiden kunnossapidosta. Kun arvosanat ovat parantuneet vuodesta 2010, näyttää esimerkiksi toiminta vaikean lumitalven kanssa kuitenkin sujuneen vuonna 2011 jo selvästi enemmän asukkaita tyydyttävästi kuin edellisenä vuonna. Kysymys asuinympäristön siisteydestä on myös sellainen, että siitä ei voi moittia vain kiinteistöhuoltoa. Siisteyteenhän vaikuttavat eniten oman kotitalon ja usein lähitalojenkin asukkaat.

Siivouksessa annetaan samaten myönteisiä arvioita työtä tekevästä henkilökunnasta. Yhteisten tilojen siivouksesta löytyy vastausten mukaan kohentamista, joita selvitetään yhdessä palveluntuottajien kanssa. Toisaalta porrashuoneiden, saunojen, kiinteistöpesulan ja muiden yhteistilojen suhteen pätee sama kuin pihojen ja jätekatosten. Talon sisällä korostuu erityisesti talon asukkaiden oma toiminta yleisen viihtyvyyden takaamisessa. Jätekatosten, pihojen ja porraskäytävien siisteys nousevat kuitenkin erityisesti kehittämiskohteiksi.

Vuotta 2011 koskeva asukastyytyväisyystutkimus on todennäköisesti viimeinen Heka-konseptilla Helsingin Korkotukiasunnoissa tehtävä kysely. Helsingin Korkotukiasunnoissa on tarkoitus jatkossa tehdä oma tutkimus, jonka kysymykset ottavat tähänastisia paremmin huomioon yhtiön erityispiirteet.
Takaisin uutisiin