IN ENGLISH    PÅ SVENSKA      
Asukastyytyväisyyttä kysytään joulukuussa kaikilta asukkailta

28.11.2012

Helsingin Korkotukiasunnot on tehnyt vuosittain asukastyytyväisyyskyselyn osana Helsingin kaupungin kiinteistöyhtiöiden asukastutkimusta. Kun kyselyn otanta on ollut pieni, on saatu palaute jäänyt Helsingin Korkotukiasuntojen mielestä turhan vähäiseksi. Sen vuoksi yhtiössä on nyt päätetty antaa kaikille yhtiön asunnoissa asuville mahdollisuus kertoa, mitä hyvää ja mitä parannettavaa heidän asumiseensa liittyvissä palveluissa on.

Asukastyytyväisyystutkimus on Helsingin Korkotukiasunnoille tärkeä apuväline mm. keskusteluissa kiinteistöjen isännöinti-, kiinteistönhuolto- ja siivouspalveluita tuottavien yritysten kanssa toiminnan laadusta ja sen kehittämisestä. Palautetta käytetään myös yhtiön oman toiminnan arviointiin. Siksi olisi erittäin tärkeää, että mahdollisimman moni asukas vastaisi kyselyyn.

Kyselyyn vastaaminen on helppoa ja nopeaa. Kyselylomake on jaettu jokaiseen yhtiön omistamaan asuntoon. Lomakkeen mukana on myös tullut vastauskuori, jolla lomakkeen voi palauttaa tutkimuksen käytännön suorittajalle postimaksutta. Lisäksi asukas voi halutessaan täyttää lomakkeen internetissä kyselykirjeessä kerrotussa osoitteessa.

Tutkimuksen käytännön teko on sovittu puolueettoman tutkimuslaitoksen IROResearch Oy:n tehtäväksi. Näin varmistetaan vastausten ehdoton luottamuksellisuus toimeksiantajaan eli Helsingin Korkotukiasuntoihin päin.

Vastausaikaa asukkailla on 21.12.2012 saakka.
Takaisin uutisiin