IN ENGLISH    PÅ SVENSKA      
Asukastyytyväisyyttä tutkitaan taas

12.11.2015

KKOy Helsingin Korkotukiasuntojen vuosittainen asukastyytyväisyystutkimus tehdään tänäkin vuonna marras-joulukuun vaihteessa. Osaan asunnoista tutkimuslomake tulee postitse ja osaan huoltoyhtiön jakamana. Lomakkeiden palautusaika on 16.11. - 4.12.2015. Tutkimuksen kyselylomakkeen voi täyttää ja palauttaa joko kirjallisesti tai sähköisesti.

Vastaaminen kyselyyn tapahtuu  niin, että Helsingin Korkotukiasunnot saa vastauksista vain koosteen.

Tutkimuslomake tulee asuntoon kirjekuoressa. Kirjeissä on mukana myös palautuskuori, jolla vastaukset voi palauttaa kirjallisesti tutkimuksen käytännössä tekevään IRO Research Oy:hyn. Kirjeessä on mainittu myös linkki, jota voi käyttää halutessaan sähköisesti tapahtuvaan vastaamiseen.

Jos asuntoon ei jostain syystä tule kirjallista kyselylomaketta, asukkaat voivat pyytää vastaamisen mahdollistavan linkin sähköpostilla osoitteesta info(at)korkotuki.fi.

KKOy Helsingin Korkotukiasunnot on nyt tehnyt muutaman vuoden täysin omaa asukastyytyväisyyskyselyä. Omalla kyselyllä kysymykset kohdistuvat nimenomaan  Helsingin Korkotukiasuntojen ja sen palvelutuottajien toimintaan ja yhtiön taloihin ja asuntoihin tavalla, jota voidaan hyvin käyttää hyödyksi kehitettäessä Helsingin Korkotukiasuntojen toimintaa.
Takaisin uutisiin