IN ENGLISH    PÅ SVENSKA      
Asukaspalaute taas hieman edellistä vuotta parempaa

22.02.2016

Helsingin Korkotukiasuntojen asukkailta pyydettiin viime vuodenvaihteen tienoilla antamaan palautetta kotitaloonsa liittyvistä asioista. Kaikki vastaajat ja kysymykset huomioituna lopputulos on, että asukkaat olivat vuoden 2015 lopussa hieman tyytyväisempiä talon isännöintiin, kiinteistön huolto- ja korjaustöihin sekä siivoukseen kuin olivat olleen vuoden 2014 lopussa. Silloin taas oli oltu hieman tyytyväisempiä kuin vuoden 2013 lopussa.

Vuoden 2015 tutkimuksen mukaan kokonaistyytyväisyys asumiseen Helsingin Korkotukiasuntojen asunnoissa oli erittäin hyvällä tasolla.

Yleisin arvosana hyvä

Tutkimuksen mukaan selvästi yli puolet asukkaista antaa asumiselleen yleisarvosanan hyvä. Joka kymmenes pitää asumisensa arkea jopa erittäin hyvänä. Selkeästi kriittistä palautetta tulee alle 10 prosentilta asukkaita.

Isännöinnissä eniten kiitosta saa asiakaspalvelu ja yhtiön henkilökunnan toiminta.  Eniten moitetta isännöinti saa järjestyshäiriöihin puuttumisessa, mutta myös asunnonvaihtoasioiden ja huoneistokorjausten hoidossa on vastausten perusteella vielä kehitettävää, vaikka arvosanat ovat myös näissä kritisoiduissa asioissa parantuneet verrattuna edellisen vuoden kyselyyn.

Erityisen myönteistä palautetta asukkailta saivat näissä isännöintikysymyksissä toiminnastaan Heka-Kumpula, Heka-Kontula, Heka-Puotila ja Heka-Vuosaari.

Kiinteistönhuoltohenkilöstön palvelualttius ja toiminta saa kiitosta asukkailta. Samaten vikailmoituksiin reagoiminen ja huollon toimivuus koetaan hyviksi. Eniten kritiikkiä tulee jätekatosten siivosta sekä ulkokalusteiden kunnosta ja talviajan lumi- ja hiekoitustöiden hoidosta. Ainoastaan jätekatosten siisteys saa kuitenkin heikommat arvosanat kuin 2014 tutkimuksessa.

Huoltotoiminnasta saivat eniten kiitosta Kurkimäen Huollon ja Heka-Kontulan yhteistyössä hoitamat talot, Heka-Kumpula, Heka-Puotila sekä Heka-Vuosaari.

Siivouksessa henkilökunta saa myös paljon kiitosta sekä palvelualttiutensa että toimintansa ansiosta. Saunojen ja muiden yleistilojen kuin porrashuoneet siivoukseen ollaan jossain määrin tyytymättömiä monissa taloissa, mutta niissäkin asioissa arvosanat ovat vähintään yhtä hyviä kuin vuotta aiemmin. Siivous oli parhaiten hoidettu Heka-Kontulan ja Heka-Roihuvuoren isännöinnissä olevissa taloissa.

Hyvä osanottoaktiivisuus

Asukastyytyväisyystutkimukseen osallistui 495 Helsingin Korkotukiasuntojen asukasta kaikkiaan noin 1600 asunnosta. Vastausprosentti on siis tällaiseen kyselyyn korkea ja tulokset antavat siten hyvää pohjaa mm. käytäessä kehityskeskusteluja kiinteistöille isännöinti-, huolto- ja siivouspalveluita tuottavien Hekan alueyhtiöiden ja yksityisten palvelutuottajien kanssa.

Asukastyytyväisyyttähän kysellään toisaalta onnistumisten ja toisaalta toiminnan kehittämistarpeiden havaitsemiseksi.

Tutkimuksen suoritti tutkimusyhtiö IRO Research ja vastaukset annettiin nimettöminä. Helsingin Korkotukiasunnot tai sen kiinteistöille palveluita tuottavat yhtiöt eivät saa tietoonsa muuta kuin koostetiedot annetuista vastauksista. Vastaajia oli tilastollisesti riittävä määrä kaikista yhtiön kohteista. Niinpä on uskottavaa, kun tutkimustulokset esimerkiksi kertovat asukkaiden antavan liki poikkeuksetta kiitettävän arvosanan asuntonsa sijainnille ja olevan ihan tyytyväisiä asuntonsa kuntoon.

Kiinteistön ostamista palveluista parhaat palautteet saa isännöinti, joka saa arvosanan 3,62 asteikolla 1-5. Kiinteistön huolto ja korjaus sekä siivous saavat molemmat hieman pienemmät pisteet, edellinen 3,44 ja jälkimmäinen 3,43. Kokonaistyytyväisyys isännöintiin liikkui isännöintitoimistosta riippuen 3,88:n ja 3,25:n välillä. Huoltoyhtiöissä vaihteluväli oli 3,77:stä 3,17:ään.

Yksittäisissä osakysymyksissä arvosanat vaihtelivat tätäkin enemmän. Jossakin asukkaat olivat tyytymättömiä esimerkiksi isännöinnin asiakaspalvelun toimintaan, toisaalla sitä kiitettiin liki maksimipisteillä. Nämä osatulokset etenkin antavat selvyyttä asioihin, joita isännöinnissä, kiinteistönhoidossa ja siivouksessa on syytä parantaa.
Takaisin uutisiin