IN ENGLISH    PÅ SVENSKA      
Muovin erilliskeräystä kokeillaan neljässä kiinteistössä

10.09.2018

Muovipakkaus on myytävän tuotteen pakkaamiseen käytetty muovinen rasia, kääre, pussi tms. Pakkauksia ovat myös ostosten kotiin kantamiseen tarkoitetut kauppakassit. Muovipakkauksia voi pääsääntöisesti kierrättää viemällä ne puhtaiksi huuhtaistuina alueellisiin tai mahdollisiin kauppakeskusten kierrätyspisteisiin. Helsingin Korkotukiasunnot selvittää nyt, voisiko myös asuintalon jätehuoneisiin tuoda omat keräysastiat muovipakkausjätteelle.

Helsingin Korkotukiasunnot on päättänyt aloittaa syksyn 2018 aikana muovipakkausten erilliskeräyksen neljässä kiinteistössään, jotka ovat Käpyläntie 1, E.J.Nyströminpolku 3, Kivikonkaari 43 ja Siilitie 18. Ensimmäisenä erillinen muovipakkausjäteastia on tulossa Kivikonkaari 43:een.

Tällä hetkellä Helsingin Korkotukiasunnot selvittää jätehuoltokumppaninsa kanssa, miten muovipakkausjätteen erilliskeräys voidaan pilottikiinteistöissä aloittaa. Lähtökohtaisesti muovipakkausjätettä varten tulee oma astia, jonka tieltä poistuu sekajäteastia. Kiinteistöjen jätehuoneiden tilat ovat rajallisia, joten astioiden kokonaismäärää ei voi lisätä.

- Käytännössä asukkaat tietysti ratkaisevat hyvin pitkälle sen, mitä kokeilujakson jälkeen tehdään. Jos kierrätys toimii niin, että sekajätteen määrä vähenee selvästi ja muovipakkausjäteastiat täyttyvät, erilliskeräys jatkuu pilottikiinteistöissä ja laajenee muihinkin taloihimme., tiivistää Helsingin Korkotukiasuntojen toimitusjohtaja Anne Juuti.

Tällä hetkellä kiinteistökohtainen kerääminen on muovipakkausten osalta vapaaehtoista. Helsingin Korkotukiasunnot on halunnut tämän jätelajikkeen erilliskeräyksessä olla edelläkävijöiden joukossa. Yhtiön toiminnassa noudatetaan yhtiön kohteita isännöivän Kiinteistö Oy Auroranlinnan käyttämää Ekokompassi-ympäristöohjelmaa, missä kiinteistöjen sekajätemäärien vähentäminen ja kierrätykseen menevän jätteen lisääminen on yhtenä tavoitteena.

- Panostamme muutenkin nyt ympäristötyöhön. Samoissa neljässä kiinteistössä käydään ensin läpi vedenkulutukseen liittyvät asiat. Ajatuksena on mm. säätää hanat ja vedenpaineet, ettei vettä kulu enemmän kuin on tarkoitus, ja tietysti tutkia vesikalusteiden kunto. Ideana on nimenomaan hakea keinoja säästää vettä ja veden lämmittämiseen kuluvaa energiaa asumisviihtyvyydestä tinkimättä. Eli suihkusta ja hanoista tulee jatkossakin vettä kunnolla, nyt leikataan vain ylipaineet ja -virtaukset ja katsotaan, ettei missään ole vuotoja, Juuti korostaa.

Muovipakkausjäteastiaan saa laittaa kotitalouden tyhjiä, puhtaita ja kuivia muovipakkauksia.

 Käytännössä niitä ovat
- elintarvikkeiden muoviset pakkaukset, kuten jogurttipurkit, voirasiat sekä leikkele-, juusto- ja valmisruokapakkaukset
- pesuaine-, shampoo- ja saippuapakkaukset
- muovipullot, -kanisterit ja -purkit – mieluiten litistettyinä
- muovikassit, -pussit ja -kääreet
- lisäksi kotitalouksista löytyy muitakin muovipakkauksia, jotka sopivat keräykseen, kuten esimerkiksi tuubit, putkilot, EPS-pakkaukset ja vastaavat.

Sekajäteastiaan kuuluvat likaiset muovipakkaukset, PVC-pakkaukset ja tietysti kaikenlainen sekajäte. PVC-muovin tunnustaa siinä olevasta merkinnästä, jossa pyöreäkulmaisen kolmion sisällä on numerot 03 ja alapuolella kirjaimet PVC. Myös muut muovituotteet kuten muoviset lelut tai yritysten tuotteiden muovipakkaukset laitetaan poltettavaan sekajätteeseen.

Vie vaarallisten aineiden jäämiä tai painetta sisältävät pakkaukset, joissa on ollut esimerkiksi maaleja, kemikaaleja, öljyjä, lääkkeitä tai hiuslakkaa, johonkin vaarallisten jätteiden vastaanottopisteeseen.

Pitääkö korkit ja kannet irrottaa?

Muoviset korkit, kannet ja vastaavat pitää irrottaa ja pistää keräysastiaan erikseen. Korkit ja kannet ovat usein eri muovia kuin muu pakkaus.

Muovilaadut tunnistetaan kierrätysprosessissa optisella lukulaitteella. Eri muovit erotellaan toisistaan. Jos esimerkiksi vuoka ja kansikalvo ovat eri muovia ja kiinni toisissaan, lukulaite osaa tunnistaa vain toisen muovilaadun. Osa pakkauksesta joutuu siten väärään ryhmään, mikä voi merkittävästi haitata kierrätystä.

Muutkin irtoavat osat kuten pumppuosa pesuainepulloissa on hyvä pistää keräykseen erillään.

Muovipakkausten materiaalimerkinnät ja sopivuuden kierrätykseen voi tarkistaa täältä http://www.uusiomuovi.fi/fin/muovi_kiertaa/muovien_kierratys/muovien_materiaalimerkit/


 
Takaisin uutisiin