IN ENGLISH    PÅ SVENSKA      
Pelastustiet ja pysäköinti

Pelastustiet on aina pidettävä auki oman turvallisuutesi vuoksi. Jos pelastustielle jätetään esimerkiksi henkilöauto, eivät paloautot ja ambulanssit pääse esteettä ja nopeasti kiinteistöön. Autot saa sekä turvallisuus- että viihtyvyyssyistä pysäköidä kiinteistön alueella ainoastaan pysäköintiin merkityille paikoille.

Voit tiedustella kohteen paikallisisännöitsijän asiakaspalvelusta lämpöpistokkeella varustettuja autopaikkoja. Lämpötolpan kansi on pidettävä kiinni. Johtoja ei saa jättää roikkumaan tolpasta. Auton sisälämmittimen käyttöluvan antaa isännöitsijä.

Ajoneuvon luvaton pysäköiminen piha-alueelle, ajoväylälle tai toisen hallinnassa olevalle pysäköintipaikalle on kielletty. Ohjaa vieraasi pysäköimään vieraspaikoille tai kadun varteen.

Ajoneuvolla ajo pihateillä ja käytävillä on kielletty välttämätöntä hälytys- ja huoltoajoa lukuun ottamatta. Todellinen huoltoajo tulee voida osoittaa kyltein tai valoin. Talvella väärin pysäköidyt autot haittaavat muun muassa lumen aurausta ja pihateiden hiekoitusta.

Pysäköinti vastoin pihan liikennemerkkien määräyksiä on rangaistava tekoja ja siitä tehdään ilmoitus pysäköinninvalvojalle tai poliisille. Ilmoituksen tekee huoltohenkilökunta. Mikäli auton haltija jostain syystä pitää saamaansa pysäköintivirhemaksua aiheettomana, on asiassa otettava yhteyttä pysäköinnin valvontatoimistoon eikä isännöitsijään. Pysäköintivirhemaksu on ulosottokelpoinen.

Romuajoneuvojen säilyttäminen pihoilla ja paikoitusalueilla on kielletty. Poiskuljettamisen kustannuksista vastaa ajoneuvon haltija.

Muistathan, että jokaiselle asukkaalle vuokrattu tai nimetty autopaikka on tarkoitettu vain autopaikan haltijalle. Vieraille tarkoitetut pysäköintipaikat on merkitty erikseen. Jos perheelläsi on kaksi autoa ja vain yksi autopaikka, muista että vieraspaikkoja ei ole tarkoitettu kakkosautojen käyttöön. Kakkosautot on pysäköitävä kadun varressa tai muilla yleiseen pysäköintiin tarkoitetuilla paikoilla.