IN ENGLISH    PÅ SVENSKA      
Kunnossapitotyöt asunnoissa

Asukas voi suorittaa asunnossaan pintaremontin ja muita korjauksia vain jos sopii siitä yhtiön kanssa. Asiasta otetaan yhteyttä paikallisisännöinnin asiakaspalveluun.

Asukkaan on hoidettava huoneistoaan huolellisesti. Huoneiston vahingoittumisesta on ilmoitettava viipymättä tai muutoin asukas joutuu itse vastaamaan laiminlyönnistä aiheutuneesta vahingosta.

Helsingin Korkotukiasuntojen on puolestaan pidettävä kiinteistö ja asunnot asuinkelpoisessa kunnossa. Yhtiöllä on oikeus asunnon kunnon tarkastamiseen.

Asukas on velvollinen korvaamaan vahingon, jonka hän, hänen perheensä jäsen tai hänen luvallaan huoneistossa oleskeleva henkilö tahallisesti, laiminlyönnillään tai muulla huolimattomuudellaan aiheuttaa huoneistolle.

Jos asunto jätetään käyttämättä pitkäksi aikaa, asukkaan on ilmoitettava siitä isännöitsijälle ja myös varattava mahdollisuus päästä huoneistoon.