IN ENGLISH    PÅ SVENSKA      
Velvollisuudet ja vastuu

Vuokra ja muut maksut

Vuokra ja sen yhteydessä suoritettavat muut maksut (sauna, vesi) on maksettava jokainen kuukausi vuokranmaksun viitepankkisiirrossa näkyvään eräpäivään mennessä ko. kuukauden viitepankkisiirrolla. Vaihtoehtoisesti voit tehdä pankkisi kanssa vuokranmaksua koskevan suoraveloitussopimuksen, jolloin vuokra menee tililtäsi automaattisesti.

Jos tapahtuu virhe maksaessasi viitteellä (väärä viitenumero tai väärän kuukauden kuitti), niin ota yhteys oman kohteesi vuokranvalvontaan, jotta asia voidaan korjata.

Myöhästyneistä suorituksista peritään viivästyskorkoa, joka on seitsemän prosenttiyksikköä yli kunakin vuonna Suomen Pankin vahvistaman viitekoron. On ehdottoman tärkeää, että vuokranmaksusta huolehditaan ajallaan. Kaupunki tai mikään muukaan taho ei korvaa maksamattomia vuokria, vaan ne peritään tarvittaessa oikeusteitse asukkaalta.

Maksamattomat vuokrat korottavat talon kaikkien asukkaiden vuokria. Jos joudut taloudellisiin vaikeuksiin, etkä kykene maksamaan vuokraasi ajallaan, niin toimi seuraavasti:

• tarkista ensin oikeutesi Kelan asumistukeen
• selvitä sosiaalitoimelta mahdollisuutesi toimeentulotukeen
• ota heti yhteys vuokranvalvontaan. Sieltä voit saada tietoja ja opastusta, miten kannattaa toimia!
• luulo ei ole tiedon väärtti - oikeuksiensa selvittäminen saattaa estää häädön.

Jos vuokravelkaa kuitenkin syntyy, ryhtyy kaupunki perintätoimenpiteisiin. Häädetyllä ei yleensä ole mahdollisuutta saada kaupungilta uutta vuokra-asuntoa. Vuokranmaksuhäiriöistä tulee myös merkintä henkilön luottotietoihin.

Muut maksut
Asumispalvelut, jotka eivät sisälly vuokraan, maksaa niiden käyttäjä. Tällaisia ovat muun muassa: Autopaikka-, sauna-, pesutupamaksut sekä muut käyttökorvaukset, kuten esimerkiksi vesimittaritaloissa kulutuksen mukaiset vesimaksut, ovenavausmaksu.

Järjestyssäännöt ja asunnossa eläminen
Vuokranantajan ja vuokralaisen vastuita ja velvollisuuksia säätelevät huoneenvuokralain lisäksi myös Helsingin kaupungin järjestyssäännöt ja kiinteistön järjestyssäännöt, jotka löytyvät Asukkaan käsikirjasta liitteestä 1. Ne on laadittu asukkaiden viihtyvyyden, terveyden ja turvallisuuden edistämiseksi, joten niiden noudattaminen on kaikille eduksi.

Asukas vastaa myös vieraidensa osalta huoneenvuokralain ja järjestysmääräysten noudattamisesta.

Vakavissa tai toistuvissa häiriötilanteissa:
1. Häiritty asukas ottaa yhteyttä isännöitsijään ja tekee vapaamuotoisen kirjelmän häiriöstä. Kirjelmässä täytyy olla kahden huoneistonhaltijan allekirjoitus. Kirjelmä toimitetaan isännöitsijälle.
2. Isännöitsijä lähettää häirikölle kirjallisen varoituksen, jossa kerrotaan, että vuokrasopimus puretaan, jos häiriö jatkuu (tässä vaiheessa todistajan nimi ei tule häirikön tietoon).
3. Häiriön jatkuessa tulee kahden asukkaan tehdä isännöitsijälle kirjelmä, jotta asia menee tästä eteenpäin. Kirjelmien välillä saa olla aikaa enintään kuusi kuukautta. Asukkaiden tulee olla valmiita menemään todistajiksi käräjäoikeuteen.
4. Kaupunki tekee asiasta häätöhaasteen.
5. Käräjäoikeus päättää asiasta joko kansliakäsittelynä tai oikeudessa. Tässä vaiheessa kuullaan myös todistajia. Päätöksen kannalta on tärkeää tietää, onko häiriö jatkunut myös käsittelyaikana.
6. Kun käräjäoikeus tekee häätöpäätöksen, niin se toimitetaan kaupungille ja edelleen kihlakunnan virastolle.
7. Kihlakunnanvouti ilmoittaa häätöpäivän kaupungille. Häädön toteuttaa ulosottoviranomainen.

Mahdollisuus vuokrasopimuksen purkuun
Vuokranantajalla on oikeus purkaa vuokrasopimus ilman irtisanomisaikaa, jos vuokralainen:
• laiminlyö vuokran maksamisen ajoissa.
• siirtää vuokraoikeuden tai luovuttaa huoneiston hallinnan vastoin lain määräyksiä.
• käyttää huoneistoa muuhun tarkoitukseen kuin vuokrasopimuksessa on edellytetty.
• viettää tai sallii vietettävän huoneistossa häiritsevää elämää. Asukas vastaa myös vieraidensa aiheuttamasta häiriöstä.
• hoitaa huoneistoaan huonosti.

Mikä on asukkaan korjausvastuu?
Asukkaan ja Helsingin Korkotukiasuntojen vastuu erilaisista korjauksista ja töistä on nähtävissä vastuunjakotaulukosta. Taulukko on pdf-tiedostona tämän linkin takana.